Kompulsywne zachowania seksualne

Zdrowie seksualne to niezwykle pojemny termin. Zawiera również wszelkie nieprawidłowości związane z seksualnością człowieka, m.in. kompulsywne zachowania seksualne, sklasyfikowane w medycznej klasyfikacji schorzeń. To problem znany od dawna, ale do tej pory, przede wszystkim z tytułu penalizacji. Aktualnie rozpatrywany jest jako element klasyfikacji schorzeń i zaburzeń tworzonej przez Światową Organizację Zdrowia.

Kompulsywne zachowania seksualne, skąd się biorą?

Problem kompulsywnych zachować seksualnych pozostawał tak długo ignorowany w medycynie ponieważ właściwie do dzisiaj nie można z całą stanowczością wskazać ich przyczyny . W ostatnim czasie wielu naukowców skłania się do stwierdzenia, że za takie zachowania odpowiadają geny. Badania przeprowadzone na dużej grupie wykryły charakterystyczne, wspólne zmiany w materiale genetycznym, zmiany, które wpływają na nadmierną produkcję hormonu oksytocyny. Może on wywierać wpływ na popęd seksualny, i tym samym, zmiany zachodzące w genomie stymulujące produkcję hormonu mogą implikować nieprawidłowe zachowania seksualne różnego typu.

Istnieje jednak inna teoria tłumacząca kompulsywne zachowania seksualne jako kolejny rodzaj uzależnienia. Pobudzenie, jakie następuje w trakcie i po stosunku płciowym, stanowi swoistą nagrodę aktywizującą układ nagrody znajdujący się w ośrodkowym układzie nerwowym. Człowiek dąży do otrzymania owej nagrody, dostaje ją aż w końcu uzależnia się od niej.

W poszukiwaniu tej dobrze znanej przyjemności osoba uzależniona sięga np. po pornografię, by za jej pomocą rozładować napięcie i stres. Wielokrotnie powtarzanie schematu prowadzi do skrócenia odległości pomiędzy nimi i powstania równoważnych zjawisk: pojawienie się jakiegokolwiek stresu, bez względu na jego natężenie, natychmiast wywołuję potrzebę pornografii, albo…innych kompulsywnych zachowań seksualnych.

Trzecią teorią próbującą wyłonić przyczyny kompulsywnych zachowań seksualnych jest koncepcja uszkodzenia ośrodków w mózgu, które odpowiadają za samokontrolę czynności związanych z popędem seksualnym. I ostatnia z tej grupy, mówiąca o zaburzeniach poziomu neurotransmiterów znajdujących się w strukturze ośrodkowego układu nerwowego.

Objawy kompulsywnych zachowań seksualnych 

Ilość teorii na temat powstawania kompulsywnych zachowań seksualnych wynika z faktu, że mogą one przybierać bardzo różne formy, które próbuje się  odnosić do bezpośredniego imperatywu. Może to bowiem być:

  • kompulsywna masturbacja
  • wielokrotna zmiana partnerów seksualnych
  • zgoda na najbardziej nawet ryzykowne kontakty płciowe np. z nieznanymi sobie osobami
  • nieustanne i obsesyjne zainteresowanie pornografią
  • cyberseks

Kontynuowanie kompulsywnych zachować seksualnych ma jednak wiele konsekwencji emocjonalnych. Przede wszystkim od pewnego momentu osoba, która przejawia takie skłonności, nie może z nich zrezygnować, wpada w pełne uzależnienie. W trakcie rozwoju tych skłonności przychodzi czas, że nie przynoszą już one takiej jak wcześniej satysfakcji, ale nie można się ich wyrzec. Na koniec bardzo często pojawia się wstyd i zażenowanie czy poczucie winy. Pacjent przestaje czuć się komfortowo i bezpiecznie.

Leczenie kompulsywnych zachowań seksualnych

Osoby uzależnione i objęte objawami tego rodzaju zachować wymagają leczenia, które jednak jest dużo trudniejsze niż w przypadku innych, bardziej oczywistych uzależnień. W procesie leczenia stosuje się najczęściej terapię poznawczo-behawioralną lub terapię psychodynamiczną oddziałując na pacjenta psychoterapeutycznie.

About The Author

Reply